Vriendschap met vmbo Velsen

Vriendschap met vmbo Velsen

Op 23 februari 2023 is de Stichting van het Technisch en Maritiem vbmo Velsen (SVTV) opgericht. Met deze stichting wordt de samenwerking met het regionale bedrijfsleven geborgd en versterkt. Bedrijven kunnen ‘vriend’ worden van de stichting en doneren daarbij geld, in-kind uren of matieriaal. Met deze bijdragen kan het techniekonderwijs op het TCV/MCIJ versterkt en nog aantrekkelijke gemaakt worden, bijvoorbeeld door financiering van beschermingsmiddelen en persoonlijk gereedschap van de leerlingen, vergoeding van de examenkosten VCV, de aanschaf van inventaris of materiaal, gastlessen en bedrijfsexcursies etc.

Van Braam Minnesma en Holleman Santpoort zijn vriend geworden van deze stichting, om de doelstellingen van de stichting te ondersteunen.

  • De positie van het technisch/techniekonderwijs op het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden te versterken.
  • Ondersteuning van bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld open dagen, praktijklessen, buitenschools leren, excursies en dergelijke.
  • Het realiseren van projecten al dan niet voor de onderscheiden leerjaren, leerwegen of technische profielen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Techniek heeft de toekomst!