Kwaliteit staat voorop

Van Braam-Minnesma heeft zich ten doel gesteld om met een effectief en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem de klanttevredenheid te verhogen. Dit realiseren we door optimaal te voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers en door de prestaties in onze dienstverlening continue te verbeteren. Het kwaliteitsbeleid van Van Braam-Minnesma en Holleman Santpoort, is gericht op het garanderen en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten door verbetering van onze processen.

ERB Certificering

Op de uitvoering van werken van Holleman als hoofdaannemer in de restauratie is de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000) van toepassing. De certificering op de Beoordelingsrichtlijn wordt uitgevoerd door EBN Certification. Regelmatig voert Holleman interne en externe controles uit. De toetsresultaten worden geëvalueerd en zo kunnen wij, indien nodig, direct bijsturen.

ISO-9001:2015

Van Braam-Minnesma en Holleman hanteren het nieuwe ISO 9001:2015 systeem. Dit is een belangrijke stap voorwaarts wat als doel heeft de norm beter te laten aansluiten bij de bestaande praktijken en behoeften van organisaties. Deze nieuwe versie bevat een aantal opvallende wijzigingen.

Net zoals alle andere nieuwe ISO-normen voor managementsystemen is de ISO 9001 nu afgestemd op de zogenaamde ‘high level structure’ (HLS). Dit laatste houdt in dat alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen moeten aansluiten bij een set algemene eisen die voor dergelijke systemen gelden. Hierdoor kunnen organisaties deze normen voortaan gemakkelijker implementeren.

ISO45001

ISO45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Vakgroep Restauratie

Holleman Santpoort is aangesloten bij de Vakgroep Restauratie (vakgroeprestauratie.nl). Bouwbedrijven die aangesloten zijn bij deze vakgroep onderscheiden zich door de kwaliteit die zij kunnen waarborgen. Alvorens lid te kunnen worden wordt een restauratiebouwbedrijf streng getoetst aan eisen van onder meer bedrijfsorganisatie, bouwkundig vakmanschap en deskundigheid op het specifieke gebied van restauratie. Op deze manier is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert. De toetsing is gebaseerd op de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL- 3000 ERB) en wordt uitgevoerd door certificeringsinstelling EBN Certification.

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de leerling timmerman of metselaar. Studenten kunnen wij ons terecht voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Via Bouwmensen geven wij jongeren onder begeleiding van een leermeester de kans om langdurige ervaring (lerend werken) binnen ons bedrijf op te doen.

Duurzaamheid

In ontwerp & gebruik

Duurzaamheid begint bij een goed doordacht plan. Als integraal onderdeel van het proces, nemen wij beslissingen op het gebied van duurzaamheid.

Dit houdt in dat bij het ontwerp, de realisatie en het gebruik rekening wordt gehouden met een goede balans voor de sociale, de milieu en de economische aspecten. Duurzaamheid omvat onder andere de thema’s: CO2-sturing, FSC, STIP en notaloos wonen.

FSC

FSC® staat voor Forrest Stewardship Council. Het internationale, onafhankelijke FSC®-keurmerk garandeert dat grondstoffen voor houtproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.

STIP

De doelstelling van STIP is dat alle hout op de markt voor 100% afkomstig zal zijn uit verantwoord beheerd bos. Dat is goed voor de bossen, voor de aarde, voor mens en dier én goed voor de houtsector. Immers, hout uit verantwoord beheerde bossen is een oneindige grondstof, die koolstof opslaat en een veel lagere milieu-impact heeft dan andere bouwmaterialen zoals staal, kunststof en aluminium. In de certificatieregeling wordt aangegeven wat verantwoord beheerde bossen zijn en welke criteria daarvoor in het kader van de STIP-regeling worden gehanteerd.