Kwaliteit staat voorop

Van Braam-Minnesma heeft zich ten doel gesteld om met een effectief en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem de klanttevredenheid te verhogen. Dit realiseren we door optimaal te voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers en door de prestaties in onze dienstverlening continue te verbeteren. Het kwaliteitsbeleid van Van Braam-Minnesma en Holleman Santpoort, is gericht op het garanderen en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten door verbetering van onze processen.

ISO-9001:2008

Van Braam-Minnesma hanteert het ISO-9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem. Middels dit systeem toont een organisatie aan dat zij in staat is consequent producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de wettelijke voorschriften. Het zorgt ook voor klanttevredenheid door effectieve toepassing van bedrijfsprocessen.

ISO-9001:2015

Holleman hanteert het nieuwe ISO 9001:2015 systeem. Dit is een belangrijke stap voorwaarts wat als doel heeft de norm beter te laten aansluiten bij de bestaande praktijken en behoeften van organisaties. Deze nieuwe versie bevat een aantal opvallende wijzigingen.

Net zoals alle andere nieuwe ISO-normen voor managementsystemen is de ISO 9001 nu afgestemd op de zogenaamde ‘high level structure’ (HLS). Dit laatste houdt in dat alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen moeten aansluiten bij een set algemene eisen die voor dergelijke systemen gelden. Hierdoor kunnen organisaties deze normen voortaan gemakkelijker implementeren.

VCA** 5.1

V CA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun beheersysteem voor veiligheid, gezondheid en milieu.

ERB Certificering

Op de uitvoering van werken van Holleman als hoofdaannemer in de restauratie is de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000) van toepassing. De certificering op de Beoordelingsrichtlijn wordt uitgevoerd door EBN Certification
Een aannemer die is gecertificeerd volgens BRL ERM 3000 voldoet ook aan de eisen van de Kennis+Kunde-regeling van de provincie Gelderland, categorie algemene restauratiebedrijven alsmede metselen en timmeren. Regelmatig voert Holleman Santpoort interne en externe controles uit. De toetsresultaten worden geëvalueerd en zo kunnen wij, indien nodig, direct bijsturen.

Vakgroep Restauratie

Holleman Santpoort is aangesloten bij de Vakgroep Restauratie. Bouwbedrijven die aangesloten zijn bij deze vakgroep onderscheiden zich door de kwaliteit die zij kunnen waarborgen. Alvorens lid te kunnen worden wordt een restauratiebouwbedrijf streng getoetst aan eisen van onder meer bedrijfsorganisatie, bouwkundig vakmanschap en deskundigheid op het specifieke gebied van restauratie. Op deze manier is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert. De toetsing is gebaseerd op de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL- 3000 ERB) en wordt uitgevoerd door certificeringsinstelling EBN Certification.

Erkend leerbedrijf

Voor de leerling timmerman zijn wij een erkend leerbedrijf. Via Bouwmensen geven wij jongeren onder begeleiding van een leermeester de kans om langdurige ervaring (lerend werken) binnen ons bedrijf op te doen.

Duurzaamheid

Van Braam-Minnesma is al enkele jaren FSC®- alsmede PEFC™ gecertificeerd. Opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat het gebruikte hout bij projecten afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. De keurmerken FSC® en PEFC™ werken volgens de zogenoemde ketting van beheer (Chain of Custody). Dat betekent dat alle schakels in de keten (van bos naar consument) kunnen garanderen dat er, door goede controle en registratie, alleen hout wordt gebruikt uit duurzaam beheerde bossen en dat er geen illegale houtkap heeft plaatsgevonden. Van Braam-Minnesma hanteert een managementsysteem, waarbij vanaf de inkoop van het hout op duurzaamheid wordt gecontroleerd en tijdens de bouw een continue registratie plaatsvindt. Hierdoor is projectcertificering ook mogelijk

FSC

FSC® staat voor Forrest Stewardship Council. Het internationale, onafhankelijke FSC®- keurmerk garandeert dat grondstoffen voor houtproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.

PEFC

PEFC™ staat voor het Programme for the Endorsement of Forrest Certification. Het is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk dat duurzaam bosbeheer bevordert. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC™-gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody-gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout verwerken in producten zoals bouwhout.