10-dagen planning

Totale woningrenovatie

Middels de Lean-methode en vaste ketenpartners is van Braam-Minnesma in staat om een complete woningrenovatie inclusief de benodigde energetisch maatregelen ten behoeve van de label sprongen in bouwtijd te verkorten naar 10 werkdagen. Deze prestatie weten wij daarbij ook nog in een bewoonde toestand uit te voeren zodat de bewoner niet hoeft te verhuizen naar een wisselwoning.  Het voorbeeld van de 10-dagen planning er een waarbij wij in een gestapelde bouw 72 appartementen hebben uitgevoerd in 10 dagen per stramien van 3 woningen. De werkzaamheden die hierbij werden uitgevoerd zijn onder andere asbestsanering, vervangen van de buitenkozijnen, complete renovatie van de keukens, badkamers en toiletten, het vervangen van de standleiding, vernieuwen van de CV-MV-E- installaties, nalopen van de binnendeuren en -kozijnen.  Tevens hebben wij de bijkomende geriefsverbeterende werkzaamheden die voortvloeiden uit de warmeopname in deze planning weten mee te nemen, om zo een totale upgrading van de leefomgeving in de woningen te realiseren

Digitale woningopname

Tijdens woningopnames voor groot onderhoud of renovatie worden heel veel gegevens verzameld. Vroeger ging dit allemaal op papier waarna de opnames digitaal werden overgenomen. Dubbel werk, het risico dat de gegevens niet juist worden overgenomen en tijdrovend. Door de opnames digitaal vast te leggen, kunnen de digitale woningopnameformulier direct naar alle projectbetrokkenen verzonden worden.

BIM

BIM is een werkmethodiek waarin alle betrokken partijen beter kunnen samenwerken. Door het gebruik van BIM kunnen faalkosten worden gereduceerd. De faalkosten in de bouw bedragen circa 10% van het totale bouwvolume en komen vooral in de bouwfase voor. Daarnaast kan BIM zorgen voor efficiënter beheer en onderhoud tijdens de exploitatie door middel van hergebruik van informatie. Als je informatie al in het model hebt zitten, kun je er naar terug grijpen wanneer je wilt renoveren. Tot nu toe werd BIM alleen ingezet bij nieuwbouwprojecten. BIM kan nu ook worden toegespitst op de bestaande gebouwenvoorraad. Doordat de gebouwen in 3D beschikbaar zijn, zijn de aanpassingen direct te visualiseren, waardoor de verbouwing snel en efficiënt verloopt en vooraf duidelijk is voor de huurders.  Tevens wordt door bestaande gebouwen aan te passen aan nieuwe eisen en wensen, duurzaam omgegaan met de bestaande gebouwenvoorraad tegen lagere kosten

funderingsherstel

Door allerlei oorzaken kan het nodig zijn vloeren, gevels, dragende muren of funderingen te herstellen. Over het algemeen wordt met de term funderingsherstel bedoeld dat er een geheel vernieuwde fundering wordt gemaakt, maar dat is niet altijd noodzakelijk. Het herstellen van een fundering zelf is in feite het vervangen van de aangetaste en kapotte onderdelen van de fundering. Ons bedrijf heeft veel ervaring met funderingsherstel. Of het nu gaat om een grachtenpand, rijtjeshuis, aanbouw of bedrijfshal. Aan de hand van de bouwkundige staat, type huidige fundering en indeling van het pand wordt een funderingsherstelplan op maat ontworpen.

retail

Installeren in de retailsector vraagt niet alleen om technische hoogstandjes, maar ook meedenken in formule, uitstraling en huisstijl. In een korte tijd heeft Van Braam-Minnesma zich ontpopt als betrouwbare partner voor de retailsector. Niet alleen het moderniseren van bestaande verkooppunten maar de realisatie van geheel nieuwe vestigingen is bij ons in goede handen. Doordat wij al jaren intensief samenwerken met diverse retailers weten wij precies wat onze klanten nodig hebben. De retailopdrachtgever wil maar een ding, “op tijd open”. Daar ligt de focus van ons retailteam. De noodzakelijke flexibiliteit tijdens het proces en de kennis van het Lean-principe maakt ons bedrijf bij uitstek geschikt om binnen tijd en budget een project te kunnen realiseren. Hierbij maakt het niet uit of de opdrachtgever een filiaal of een zelfstandig ondernemer is, de service en kwaliteit blijven gelijk. Het retailteam is ook bekend met het door AHOLD ontwikkelde VWO-principe (Volgende Week Open).

Woonon

Woonon is software voor een efficiënt bouwproces: een online platform dat alle betrokkenen bij een bouwproces met elkaar verbindt. Woonon faciliteert een optimale samenwerking en een centrale communicatie tussen alle betrokkenen en hun klanten bij een bouwproces. Een nieuwe manier van samenwerken en kennisdeling; helemaal van deze tijd.

Meer informatie over Woonon