Wormerveerse Vermaning

Wormerveer

Wormerveerse Vermaning

  • SECTOR renovatie en restauratie
  • LOCATIE Wormerveer
  • OPDRACHTGEVER St. Wormerveerse Vermaning

Projectomschrijving

De Wormerveerse Vermaning aan de Zaanweg in Wormerveer is een doopsgezinde kerk die dateert uit 1831. In juni van 2016 werd gestart met een ingrijpende renovatie en verbouwing van de kerk. Eerst de fundering hersteld en daarna werd e kerkenraadskamer uitgebreid en verbouwd, de kerkzaal gerestaureerd , de gevel voorzien van nieuw stucwerk, de ramen vervangen en er werd een dakkapel geplaatst.