Restauratie Wijnsberghofje

Haarlem

Restauratie Wijnsberghofje

  • SECTOR Restauratie
  • LOCATIE Haarlem
  • OPDRACHTGEVER Stichting Wijnsbergshofje

Projectomschrijving

Het Wijnbergshofje is een hofje in Haarlem te vinden a in het centrum van Haarlem. Het pand ‘De Wijnberg’ werd oorspronkelijk gebruikt als kerk van de Hoogduitse Doopsgezinde gemeente in Haarlem. Het gebouw De Wijnberg werd gesloopt in 1871 en in 1872 werd het nieuwe Wijnbergshof opgeleverd dat bestond uit een hoofdgebouw aan de Barrevoetstraat met twee zijvleugels met daarin de hofjeswoningen. Het hofje had negen hofwoningen en een hoofdgebouw met daarin een regentenkamer en een woning voor de opzichteres. De woningen zijn lange tijd ongeveer hetzelfde gebleven, wel werden ze gemoderniseerd. Thans is nog steeds in gebruik voor bewoning. De hofjeswoningen zijn vergroot door 2 woningen te laten vervallen. Vervolgens zijn alle hofjeswoningen geheel van binnen opnieuw opgebouwd zodat deze weer voldoen aan de huidige eisen van wooncomfort.

Hierbij zijn de oude details gespaard gebleven evenals de buitenschil, die zorgvuldig is gerestaureerd