Restauratie St. Martinuskerk

Hillegom

Restauratie St. Martinuskerk

  • SECTOR Restauratie
  • LOCATIE Hoofdstraat 27 Hillegom
  • OPDRACHTGEVER Parochiebestuur St. Jozef en St. Martinuskerk

Projectomschrijving

Deze restauratie bestond uit 2 fases. In de eerste fase werden de torenspits en diverse daken voorzien van nieuwe historische en monumentale leien. De goten en hemelwaterafvoeren werden vervangen. Scheuren in de gevels werden d.m.v. trekstaven gestabiliseerd waarna de gescheurde stenen werden ingeboet en opnieuw gevoegd.

In de tweede fase  werden diverse restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het priesterkoor kreeg een andere vorm met natuurstenen treden in een halve cirkel; de vloer van het priesterkoor werd opnieuw betegeld. De vloer van het transept (kruisbeuk) werd voorzien van vloerverwarming; een betonvloer en volledig betegeld. Om een scheiding te creëren tussen kerk en stiltecentrum is een glazen wand geplaatst. Voor een betere bereikbaarheid van de koorzolder werd een nieuwe trap geplaatst met aan de binnenzijde een dichte gebogen wand. De bestaande lichtinstallatie is aangepast en uitgebreid. De opstelling van de banken is gewijzigd waarbij de bestaande houten vloerdelen zijn vervangen door vloertegels.