Restauratie Koetshuis Koningshof

Overveen

Restauratie Koetshuis Koningshof

  • SECTOR Restauratie
  • LOCATIE Overveen
  • OPDRACHTGEVER

Projectomschrijving

Het voormalig koetshuis bestaat uit parterre en kapverdieping. De hoofdvorm is gevarieerd door diverse uitspringende en terugliggende bouwvolumen onder uit tentdak, schil- en zadeldaken samengestelde kap. Het silhouet van de kap wordt vooral bepaald door het tentdak, dat het hoogste kapvolume vormt en dat wordt bekroond door een als ontluchtingskanaal dienende dakruiter. De kapvoeten bevinden zich op verschillende hoogten. De samengestelde kap wordt gemarkeerd door twee schoorstenen.

Het koetshuis van landgoed Koningshof is met dezelfde materialen en detaillering uitgevoerd als het hoofdhuis. In het verleden is het uitgebreid. Het interieur is dermate aangetast dat van een authentiek interieur geen sprake meer is. De oorspronkelijke heldere structuur (kruisvorm) is door de restauratie weer hersteld. Ook op de verdieping is de hoofdvorm intact gebleven en is er een woning aangebracht in de originele indeling. De belangrijkste exterieure wijziging betrof twee latere buitendeuren. Zij zijn aan de binnenkant van de buitengevel gezet met behoud van de sparing. De staldeuren zijn open gezet en erachter is een nieuwe glazen pui geconstrueerd.