Restauratie Keyserkerk

Middenbeemster

Restauratie Keyserkerk

  • SECTOR Restauratie
  • LOCATIE Middenweg 148 Middenbeemster
  • OPDRACHTGEVER Hervormde gemeente Beemster

Projectomschrijving

De Hervormde kerk in de Middenbeemster is een Rijksmonument, ontworpen door Hendrick de Keyser, een van de belangrijkste architecten uit Amsterdam uit de 17e eeuw.  De restauratie is in twee fases uitgevoerd. De eerste fase was het vervangen van het leien dak (oud Duitse Rijn dekking), het vervangen van gootbodem en zinkwerk,  het vervangen van diverse spanten in verband met aantasting door de boktor en het herstel van het natuursteen en glas-in-lood ramen.  Een jaar later is fase twee uitgevoerd. Hierbij is eerst het orgel luchtdicht ingepakt en zijn alle zerken (grafstenen) gedocumenteerd en tijdelijk in opslag genomen. Daarna kon er een geïsoleerde constructieve vloer worden aangebracht met vloerverwarming, waarna de zerken weer op hun oude plek konden worden gelegd. Vervolgens zijn alle muren kaal gebikt en opnieuw gestukadoord.