Restauratie/herinrichting Janskerk

Haarlem

Restauratie/herinrichting Janskerk

  • SECTOR Restauratie
  • LOCATIE Jansstraat 40 Haarlem
  • OPDRACHTGEVER Gemeente Haarlem

Projectomschrijving

Door grond- en heiwerkzaamheden van de bouw van de naastgelegen Janskliniek is aanzienlijke schade ontstaan aan de gevels. Na grondige inspectie zijn de werkzaamheden in twee fases verdeeld. In de eerste fase zijn de gevels constructief hersteld. In de tweede fase is de kerk van binnen heringericht. De zerkenvloer is verwijderd, daarna werd een betonvloer aanbracht waarna de zerkenvloer weer teruggeplaatst kon worden. De glas-in-lood ramen en brugstaven vervangen. Het plafond houten tonggewelf is gerestaureerd. Ten behoeve van het Noord-Hollands archief is 50% van de kerk ruimtelijk heringedeeld en is er een lift geplaatst.

De restauratie had tot gevolg dat vele details die jarenlang aan het oog onttrokken waren geweest achter de bunkers van het archief, nu weer zichtbaar en toegankelijk zijn voor het publiek.