Restauratie 17e eeuws woonhuis

Amsterdam

Restauratie 17e eeuws woonhuis

  • SECTOR Restauratie
  • LOCATIE Amsterdam
  • OPDRACHTGEVER Particulier

Projectomschrijving

Dit rijksmonument heeft een zeer hoge cultuurhistorische waarde uit de 17de eeuw. Holleman Santpoort heeft hier de fundering hersteld, een gedeeltelijke restauratie uitgevoerd en het woonhuis heringericht naar 4 appartementen.

Het huis bevat vele originele elementen, zoals 2 marmeren schouwen, 3 tegeltableaus een balkenplafond in het souterrain en een geheel gerestaureerde stijlkamer met muurschilderingen.