Nieuwbouw Sportpaviljoen

Vogelenzang

Nieuwbouw Sportpaviljoen

  • SECTOR Nieuwbouw
  • LOCATIE Vogelenzang
  • OPDRACHTGEVER Gemeente Bloemendaal

Projectomschrijving

Vitaal Vogelenzang is een nieuwbouwproject waar sport, bewegen, saamhorigheid en landschappelijk wonen bij elkaar komen in een natuurlijke omgeving met veel water en groen. Op de locatie van de tennis- en voetbalvereniging worden woningen gerealiseerd. Naast deze woningbouw wordt er ook een nieuw duurzaam sportpark ontwikkeld.

Om een kwalitatief en uitnodigend sportpaviljoen te creëren dat centraal tussen de sportvelden ligt, is ervoor gekozen om het nieuwe sportpaviljoen tegen het bestaande dorpshuis te positioneren. Zo ontstaat er één maatschappelijk voorzieningengebouw en wordt de kans gegrepen om het gebouw een eenduidige uitstraling te geven passend bij de uitstraling en de kwaliteit van de nieuwe uitbreidingswijk.