NedTrain

Haarlem

NedTrain

  • SECTOR Renovatie
  • LOCATIE Haarlem
  • OPDRACHTGEVER Nedtrain

Projectomschrijving

Opdracht luidde:  het cosmetisch herstellen van de oost en zuidgevel aan gebouw 10. Dit is een fabrieksgebouw van ca. 80 jaar oud met een monumentaal karakter welke opgeknapt diende te worden voor een periode van 10 jaar. Het gebouw is in gebruik als opslag voor het onderhoud aan de treinstellen van de NS. De te renoveren gevels grenzen aan het fabrieksterrein.

De opdracht bestond uit het herstellen en reinigen van het gevelmetselwerk aan de gevelzijde, het herstellen van de stalen ramen en voorzien van nieuwe beglazing, incl. schilderwerk. De houten elementen en goten zijn hersteld en geheel geschilderd. De beton en natuurstenen elementen zijn gereinigd en hersteld. Ook zijn de zinken hemelwaterafvoeren vernieuwd.

Tevens kwam uit een nader onderzoek naar voren dat het in de bestaande gevelkozijnen stopverf  een lage concentratie asbest bevatte en daardoor in zijn geheel gesaneerd diende te worden.