CBS de Evenaar

Krommenie

CBS de Evenaar

  • SECTOR verbouw en uitbreiding
  • LOCATIE Krommenie
  • OPDRACHTGEVER Agora

Projectomschrijving

Dit was een project waarbij zowel verbouwwerkzaamheden als een uitbreiding van de basisschool plaatsgevonden hebben. De complexiteit van het project betrof de strakke planning waarbij de werkzaamheden uitgevoerd moesten worden tijdens de zomervakantie en tevens daarbuiten, waarbij de school in gebruik bleef. Bij de werkzaamheden is een uitbreiding aan de voorzijde van de school gerealiseerd en tevens zijn er 2 lokalen compleet vanaf de bestaande begane grondvloer nieuw opgebouwd. Een aanvullend onderdeel van de verbouw was de upgrading van de toiletgroepen door de gehele school en het na-isoleren van alle prefab betonnen borstweringen. Een ander belangrijk aspect van de verbouw was het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie. Hierbij zijn er nieuwe verwarmingsketels, radiatoren en leidingwerk door de gehele school aangebracht. Resultaat hiervan is dat de school een betere verwarmingsinstallatie heeft gekregen die tevens minder kosten met zich meebrengt.