Batjanstraat 82-84

Amsterdam

Batjanstraat 82-84

  • SECTOR Verbouwing/Renovatie
  • LOCATIE Amsterdam
  • OPDRACHTGEVER Eigen Haard

Projectomschrijving

Een oud schoolgebouw onder architectuur van de Amsterdamse School moest worden ‘omgetoverd’ tot 13 woningen met oefenruimten voor musici en een wijkcentrum. Deze oefenruimten moesten voldoen aan hoge  geluidseisen.

Het betrof hier niet alleen een verbouwing maar ook een renovatie/restauratie .

Het casco is in oorspronkelijke stijl gerstaureerd en binnen hebben we de oorspronkelijke indeling aangepast met behoud van de monumentale onderdelen.Tevens zijn de algemene ruimten aangepast met toepassing van moderne elementen. De herbestemming van dit gebouw heeft er toe geleid dat de wijk nu een cultureel uiterlijk heeft verkregen waarbij het aangrenzende plein tevens is opgeknapt. De energetische maatregelen zoals gevel- en dakisolatie en een CO2 gestuurde installatie hebben gezorgd voor een een labelsprong van G naar B.