Oplevering Wonen in de Maere

Oplevering Wonen in de Maere

Verspreid over drie kleinschalige blokken heeft Van Braam-Minnesmai n opdracht van Thunniesen onlangs 14 duurzame eengezinswoningen in Heemskerk opgeleverd. Het pleintje en het autovrije straatje vormen het hart van het woonhof.  De woningen zijn ontworpen door Kolpa Architecten met optimale aandacht voor comfort, duurzaamheid, energiebesparing en veiligheid. Ook zijn er tal van maatregelen toegepast om de natuur te integreren in het plan, zoals inbouwkasten voor vleermuizen en broedende vogels. De openbare ruimte heeft een waterbergend vermogen, waardoor de bodem water kan opslaan. Het wateroverschot dat op een bepaald moment aanwezig is, wordt dan vastgehouden tot er water nodig is op een later moment.