Nominatie Geurt Brinkgreve Bokaal

Nominatie Geurt Brinkgreve Bokaal

Voor de Geurt Brinkgreve Bokaal, een prijs die gaat naar de opdrachtgever van het beste herontwikkelings- en of renovatieproject van erfgoed, is De Papaverhoek in gemeente Amsterdam genomineerd. In opdracht van Eigen Haard en samen met Hooyschuur architecten & adviseurs hebben we de renovatie en restauratie van dit voormalig schoolgebouw uitgevoerd. Het gebouw stamt uit de jaren 20 van de vorige eeuw en is in de Amsterdamse schoolstijl gebouwd. Er zijn 16 appartementen geformeerd voor statushouders en jongeren. Alle woningen in het gebouw beschikken over een eigen luchtwarmtepomp. 

Circulair bouwen
Bij de restauratie is extra aandacht besteed aan het naar de originele staat terugbrengen van de buitenschil en de monumentale gangen. Een andere belangrijke pijler van het project was dat we gebruik wilden maken van circulaire bouwmaterialen. Zo zijn de oude vloerdelen hergebruikt als wandbekleding van de badkamer-units en zijn de oude lokaaldeuren als badkamerdeur toegepast.