Bijna 800 woningen in De Draai Zuid aangesloten op warmtenet HVC

Bijna 800 woningen in De Draai Zuid aangesloten op warmtenet HVC

In het zuidelijke deel van De Draai worden 766 nog te bouwen woningen aangesloten op het warmtenet van HVC. De gemeente heeft daarover overeenstemming bereikt met HVC en ontwikkelaars van de te bouwen woningen. Zo wordt wederom een goede stap gezet op het gebied van duurzaam wonen. De gemeente Heerhugowaard wil in 2030 CO2-neutraal zijn.

De gemeente heeft bureau Greenvis laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor woningverwarming en warm tapwater voor de uiteindelijk 1.400 nog te bouwen woningen in De Draai. Uit het vergelijk van vijf warmteconcepten is aansluiting op het warmtenet van HVC de beste keuze gebleken.

Bij de afweging tussen de verschillende warmteconcepten en de daaruit voortvloeiende keuze voor HVC is ook rekening gehouden met de belangen van kopers. Omdat het warmtenet eigendom is en blijft van HVC zijn kopers vrijgesteld van garantie- en onderhoudsvraagstukken. Ook de vervangingskosten op termijn, bijvoorbeeld van een warmtepomp zijn bij de keuze voor het warmtenet niet aan de orde.

Annette Groot, wethouder Gemeente Heerhugowaard: “Mijn waardering voor de wijze waarop de verschillende ontwikkelaars in de Draai en HVC samenwerken om een mooie woonwijk te realiseren, waarin het prettig en duurzaam wonen is voor onze inwoners.”

Arjan ten Elshof, directeur Duurzame Energie HVC: “De aanleg van het warmtenet en het aansluiten van de woningen op het warmtenet levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Heerhugowaard. Op de warmteleidingen die naar De Draai aangelegd worden, kunnen in de nabije toekomst meerdere bestaande woonwijken en het zwembad aangesloten worden en dus aardgasvrij gemaakt worden.”

Peter van Gelder, directeur Van Braam Minnesma, namens ontwikkelaars: “Als ontwikkelaars en bouwers willen wij graag voorop blijven lopen op het gebied van duurzaamheid, HVC maakt dit hier mogelijk, ‘De Draai heeft het al maar krijgt het nu ook’!

Ontwikkelingen met deze woningaantallen waar aan de broodnodige realisatie van betaalbare woningen wordt gewerkt zijn schaars. Ook dat maakt de Draai uniek

De woningen in De Draai Zuid worden gebouwd in de periode 2021-2025. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.