Serviceformulier

Vul het formulier in voor uw serviceaanvraag
Contactgegevens
Klacht en/of gebrek
Klacht omschrijving in het kort
Foto's
Max 3Mb groot
 
 
Voorwaarden

De melder van de klacht en/of gebrek gaat akkoord met de procedure Nazorg en de daarin vermelde voorwaarden.
Deze voorwaarden stellen onder andere dat de meldende partij Braam-Minnesma toestemming verleend om € 86,00 te incasseren
van haar rekening indien wordt vastgesteld dat de melding onterecht is gedaan.

U heeft een klacht van technische aard. Wat moet u doen?

Meld uw klacht en/of gebrek via het serviceformulier aan de afdeling Service & Nazorg. De afdeling Service & Nazorg is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 11.00 uur. NB: wanneer u een onterechte melding maakt, zijn wij gerechtigd om  € 90,– onderzoekskosten in rekening te brengen.</p> <p>

In verband met het Coronavirus hanteren wij de volgende Service- en nazorgmaatregelen.

klik hier om deze maatregelen in te zien.