Nieuwbouw

Renovatie

Doordat de gebouwen in 3D beschikbaar zijn, zijn de aanpassingen direct te visualiseren, waardoor de verbouwing snel en efficiënt verloopt en vooraf duidelijk is voor de huurders.  Tevens wordt door bestaande gebouwen aan te passen aan nieuwe eisen en wensen, duurzaam omgegaan met de bestaande gebouwenvoorraad tegen lagere kosten