Restauratie Wilhelminaplein 4 – 6

Heemstede

Restauratie Wilhelminaplein 4 – 6

  • SECTOR restauratie
  • LOCATIE Heemstede
  • OPDRACHTGEVER Stadsherstel Amsterdam

Projectomschrijving

Holleman Santpoort heeft in opdracht van Stadsherstel Amsterdam de restauratie en herbestemming van rijksmonument Wilhelminaplein 4 – 6 te Heemstede aan Stadsherstel uitgevoerd.
Het project betrof twee percelen Wilhelminaplein 4 en 6 te Heemstede. Hierbij is het rijksmonument Wilhelminaplein 4 – 6 gerestaureerd en herbestemd tot zeven woningen. Op het achter-terrein zijn twee nieuwbouwwoningen en bergingen gerealiseerd.
Dankzij de goede samenwerking tussen de architect, de aannemer, de (voorgeschreven) onderaannemers en ons als opdrachtgever is het werk, binnen de gestelde tijd, naar volle tevredenheid uitgevoerd overeenkomstig de gestelde en geldende voorschriften en eisen ter zake van technische uitvoering, procesbeheersing, kwaliteit en uitvoeringscoördinatie van neven-/onderaannemers. Het werk is binnen de gestelde budgetten en planning uitgevoerd. Het aantal opleveringspunten was buitengewoon laag en zijn snel na de oplevering op adequate wijze verholpen.
Aannemingsbedrijf Holleman & Zonen Santpoort bv heeft tijdens de uitvoering van dit project aangetoond bekwaam te zijn in het werken met een veiligheids- en gezondheidsplan en heeft in ruime mate voldaan aan milieuzorgtaken.