Boeton-/Nias- & Karimatastraat

Amsterdam

Boeton-/Nias- & Karimatastraat

  • SECTOR Renovatie
  • LOCATIE Amsterdam
  • OPDRACHTGEVER Eigen Haard

Projectomschrijving

VBM heeft een hoogniveau renovatie van de Boeton-, Karimata- en Niasstraat in Amsterdam gerealiseerd. Het project bestond uit 72 bestaande woningen, waarvan 47 sociale huurwoningen en 6 rolstoelwoningen werden geformatteerd.

In december 2012 zijn alle woningen overgedragen en hebben we ons tot de kerst beziggehouden met asbestinventarisatie en bouwplaatsinrichting. Met het ketenpark, het opslagterrein en een vaste bouwkraan op het binnenterrein werd gestart met de renovatie.

Het project is volgens de LEAN-procedure gerealiseerd. Hierdoor werd de planning efficiënter en korter gemaakt. Doel van deze Lean-planningsessie was dat alle deskundige partijen samen gaan zoeken naar oplossingen om zo optimaal mogelijk op elkaar in te spelen.